Kort om

TESTAMENTE  TYRKIA

 

ARV og TESTAMENTE i TYRKIA

Det er mye feilinformasjon ute å går når det gjelder arv og testamente i Tyrkia. Jeg og Åge Stubben har derfor satt oss ned for å studere den tyrkiske arveloven. Vi har også snakket med en del folk som driver daglig med dette !

Og dette er det vi har kommet fram til i kortversjon.

 

For utlendinger i Tyrkia gjelder følgende

1. Kun tyrkisk lov gjelder når det er snakk om eiendom
2. Løsøre og andre ting man eier i Tyrkia kan bli regulert av norsk lov

Tyrkisk arvelov tilgodeser familie innen blodsbånd og ektefelle. Ingen andre.

Dette er hovedsakelig delt opp i 3 grupper og arverekkefølgen er i samme orden


1. Ektefelle og alle avdødes barn
2. Avdødes Foreldre og søsken
3. Avdødes Besteforeldre og deres barn

 

UTEN TESTAMENTE


Uten testamente vil arveoppgjøret automatisk følge rekkefølgen over. Ektefelle får 25 % av avdødes andel og avdødes barn 75 %. Er det bare avdødes barn som skal dele vil de alle få like stor andel.

Er du en A 4 familie og / eller er fornøyd med denne fordelingen er det ingen grunn til å skrive testamente. Da holder det med en apostille stemplet famileutskrift fra folkeregisteret . En skifteattest kan også være god å ha for innbo og løsøre. Ta kontakt med de som driver med dette til vanlig dersom du trenger hjelp. De vil også fortelle deg hvilke andre papirer som må til !

 

MED TESTAMENTE


Er du i en situasjon der du har mine/ dine og våre barn bør du muligens tenke på testamente. Det samme gjelder ved samboerskap, og dersom du ønsker en annen fordeling av arveoppgjøret.

HUSK en samboer har ingen rettigheter i arvesammenheng i Tyrkia.

Her må du huske på at testamentet må være utformet etter tyrkisk lov, så her bør du i mange tilfeller ha en tyrkisk advokat til å hjelpe deg, i hvert fall dersom du ønsker andre inn i testamente enn de lovpålagte.

Ektefelles del kan du ikke gjøre noe med, men alle andre arvinger har en reservert del av arven du er pliktig til å gi dem. Når det gjelder f.eks barn er den reserverte delen 50 % . Dette vil si at man kan å testamentere bort en andel til andre, dersom dette er ønsket. Eller sjonglere litt med loven !

Norsk testamente som ikke er skrevet etter tyrkisk lov er ikke gyldig i Tyrkia. Et riktig skrevet norsk testamente må apostille stemples og deretter oversettes i Tyrkia .

 

FULLMAKT i stedet for testamente


En fullmakt gitt for å selge bolig på avdødes vegne vil mest sannsynligvis ikke være gyldig. Boet lukkes under arveoppgjør, og ingen kan røre dette.

5 ÅRS REGEL


Dersom ingen har rørt boet innen 5 år etter dødsfallet, vil arven tilfalle Tyrkia. Dette gjelder både eiendom , oppsparte midler og løsøre.

 

HVORDAN LAGE TESTAMENTE


Skal du ha et enkelt testamente kan du ordne dette selv. Dra til notarius. Det er her testamentet skrives. De sørger for tolk og 2 vitner , dersom du ikke har det med.

Ta med


• passfoto,
• Penger ca 1200 tl inkl. oversettelse av pass ( pr febr.2018. Men husk – de regner linjer)
• Pass
• fødselsnummer og fult navn på arvinger

Du kan også betale litt ekstra ved å ta med deg noen du stoler på , som henter deg, hjelper deg hos notarius og så kjører deg hjem igjen.

 

USKIFTET BO / BRUKSRETT


I utgangspunktet er det ikke noe som heter å sitte i uskiftet bo i Tyrkia. Men de har et punkt i loven , som har samme nytten. Her er den engelske oversettelsen av cc 652


The amendment introduces the provision that if one of the spouses dies, and if the house or furniture used jointly by the spouses is part of the inheritance, then the surviving spouse may request that these be taken out of the inheritance so that he or she may continue to use them. This provision is also in favour of the surviving spouse

 

OPPSPARTE MIDLER / Penger i banken


Her bør begge ektefeller/ samboere ha felles konto. Ved død vil nemlig avdødes bankkonto bli sperret fram til avdødes bo er gjort opp. Ved felles konto kan gjenlevende bruke halve kontoen.

 

ARVEOPPGJØR :


Her trenger du ingen advokat, dersom du aksepterer rekkefølgen uten testamente, eller dersom testamente er skrevet etter tyrkisk lov. Men du bør ha hjelp av de som driver daglig med dette, for å ta saken gjennom tinghuset mm.

 

RÅD- spesielt ved samboerskap


La alltid eiendommen stå på begge i et parforhold eller i et ekteskap. Da eier den gjenlevende sin egen del + den delen han/hun eventuelt arver.

Vi tar dog intet ansvar for det vi skriver her. Dette er samlet inn fra den tyrkiske arveloven og praksis i Alanya pr februar/mars 2018, og ting kan endre seg ! Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med en spesialist!

Her er en link til den tyrkiske arveloven - på engelsk.

http://www.admdlaw.com/succession-in-turkey/#.Wp5pt-fs2Un

 

Til forsiden